Bilim Eğitim Araştırma Komisyonu

Türkiye Fizyoterapistler Derneği
Bilim Eğitim Araştırma Komisyonu
Çalışma Grupları 

2021-2022 Eğitim-öğretim yılında Türkiye Fizyoterapistler Derneği Bilim Eğitim Araştırma Komisyonu üyesi olan öğretim üyeleri derneğimiz öncülüğünde çalışma grupları oluşturmuştur. Mesleğimizin eğitim- öğretim kalitesini arttırmak, akademik ve mesleki sahada yaşanan problemleri tespit edip çözüm planlamak amacıyla oluşturulan gruplarda öğretim üyelerimiz gönüllülük esasına dayanarak yer almıştır. Çalışma gruplarının çevirim içi ortamda grubun misyonuna uygun çalışmalar yapıp kararlar alması istenmiş ve bu kapsamda gruplar gerekli çalışmaları tamamlamıştır. Akabinde çalışma grup başkanları Bilim Eğitim Araştırma Komisyonu’nun bütün üyelerinin yer aldığı toplantılarda çalışma raporlarını sunmuşlardır. Çalışma gruplarımız, misyonları ve üyeleri aşağıda belirtilmiştir:

1- Klinik Uygulamalar Çalışma Grubu

Misyonu:

 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) eğitiminin en önemli öğesi olan uygulamalı eğitimler konusunda ulusal bazda şu anki durumumuzu gözden geçirmek ve uluslararası düzeyde ideal bir noktaya gelebilmesi için gereksinimlerimizi saptayarak derneğimize öneriler sunmak,
 • Uygulamalı eğitimlerin dayanak sağlayan güncel mevzuat, uygulamalı eğitimlere dair adlandırma ve tanımları tespit etmek,
 • Ülkemizde ve diğer ülkelerdeki üniversitelerin FTR bölümlerinin müfredatında uygulamalı eğitimlere ne şekilde ve hangi sürelerle yer verildiğini, iş yükü ve uygulamalı ders saati kredilendirmelerinin nasıl yapıldığını belirlemek,
 • Staj ve uygulamalı derslerin gerçekleştiği paydaşlarla nasıl ilişki kurulduğu ve mevzuat gereği yapmaları gereken sözleşmelerin niteliğine karar vermek,
 • Öğrencilere süpervizyon verecek fizyoterapistlerin sahip olması gereken asgari nitelikleri tespit etmek,
 • Çekirdek müfredata uygun olarak asgari koşullarda fizyoterapi ve rehabilitasyonun hangi alanlarında mutlaka klinik uygulama için rotasyon yapılması gerektiğine karar vermek
 • Uygulamalı eğitimlerle ilgili bölümlerimizin yaşadığı kaynak ve mevzuat kaynaklı işleyiş sorunları tespit etmektir.

Çalışma Grubu Üyeleri

 • Prof.Dr. Feryal SUBAŞI- Yeditepe Üniversitesi
 • Prof. Dr. Derya ÖZER KAYA- İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
 • Prof.Dr. Özlem AKKOYUN SERT- Karatay Üniversitesi
 • Doç. Dr. Sevtap GÜNAY UÇURUM- İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
 • Doç.Dr. Ebru KAYA MUTLU- Bandırma Üniversitesi
 • Doç. Dr. Öznur BÜYÜKTURAN- Ahievran Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Gülhan YILMAZ- Bandırma Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cüneyt AKGÖL- İstanbul Okan Üniversitesi
 • Uzm. Fzt. Büşra Terim- İstanbul Gelişim Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Serkan TAŞ Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

 

2- Doçentlik Çalışma Grubu

Misyonu:

 • Doçent adaylarının doçentlik başvurularıyla ilgili sorularının cevaplarını bulmalarını sağlamak,
 • Jüri üyelerinin, mesleğimizin geleceğini oluşturan meslektaşlarımızdan beklentilerini ortaya koymalarını sağlamak,
 • Mesleğimiz adına önemli kriterler belirlenerek mesleğimizin kalitesinin arttırılmasını sağlamak,
 • Jüri üyelerinin değerlendirmeleri arasında standardizasyon geliştirilmesini sağlamaktır.

Çalışma Grubu Üyeleri:

 • Prof. Dr. Ali KİTİŞ- Pamukkale Üniversitesi
 • Prof. Dr. Arzu DEMİRGÜÇ- Sanko Üniversitesi
 • Prof. Dr. Arzu GENÇ- Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Prof. Dr. Arzu RAZAK ÖZDİNÇLER- Biruni Üniversitesi
 • Prof. Dr. Fatma KARANTAY MUTLUAY- Medipol  Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ferdi BAŞKURT- Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hayri Baran YOSMAOĞLU- Başkent Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hülya ARIKAN- Atılım Üniversitesi
 • Prof. Dr. Nilgün GÜRSES- Bezm-i Alem Üniversitesi
 • Doç. Dr. Burcu TALU- İnönü Üniversitesi
 • Doç. Dr. Esra DOĞRU HÜZMELİ- Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
 • Doç. Dr. Şeyda TOPRAK ÇELENAY- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Doç. Dr. Yasemin BURAN ÇIRAK- İstinye Üniversitesi
 • Dr. Öğretim Üyesi Aynur OTAĞ- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
 • Dr. Öğretim Üyesi Cevher SAVCUN DEMİRCİ- Balıkesir Üniversitesi
 • Dr. Öğretim Üyesi İsmail ÖZSOY- Selçuk Üniversitesi
 • Dr. Öğretim Üyesi Mehmet ÖZKESKİN- Ege Üniversitesi
 • Dr. Öğretim Üyesi Yasemin KARAASLAN- Beykent Üniversitesi

3- Fizyoterapistler İçin Araştırmalarda Etik ve Etik Kurul Çalışma Grubu

Misyonu:

 • Fizyoterapistlerin bilimsel araştırmalardaki etik kurul değerlendirme süreçlerinde mevcut durumu ulusal ve uluslararası düzeyde ortaya koymak, yaşanılan sorunları tespit edip çözüm önerilerini belirlemek,
 •  Klinik araştırmalar ve gözlemsel araştırmalarda bir çalışmayı planlamadan sonlandırmaya kadar sorumluluk alabilecek düzeyde olan fizyoterapistlerin sorumlu araştırmacı olabilmelerinin önünü açabilecek yasal süreçleri belirlemek,
 • Meslek etiğine, etik kurulların çalışma prensiplerine ve bilimsel araştırmalarda etik ihlallere ilişkin konulara yönelik eğitim önerileri oluşturup TFD Yönetim kuruluna iletmektir.

Çalışma Grubu Üyeleri:

 • Doç. Dr. Arzu Erden- Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mintaze Kerem Günel- Hacettepe
 • Prof. Dr. Ayşe Nur Tunalı- Haliç Üniversitesi
 • Doç. Dr. Nuray Alaca- Acıbadem Üniversitesi
 • Doç. Dr. Buket Akıncı Barutçu- Biruni Üniversitesi
 • Doç. Dr. Meral Sertel- Kırıkkale Üniversitesi
 • Doç. Dr. Gül Öznur Karabıçak- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
 • Doç Dr. Eylem Tütün Yumin- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • Doç. Dr. Nilay Çömük Balcı- On dokuz Mayıs Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Asuman Saltan- Yalova Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Ece Günaydın- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Seda Saka- Haliç Üniversitesi

 

4- Fizyoterapide Uzmanlık Çalışma Grubu

Misyonu:

 • Ülkemizde Fizyoterapide uzmanlık uygulamasının avantaj ve dezavantajlarını belirlemek,
 • Uzman fizyoterapistlerin özlük haklarını tespit etmek,
 • “Baş fizyoterapist”, “fizyoterapi eğitim birimi sorumlusu” gibi pozisyonların görev ve yetkilerini belirlemek,
 • Var olan eğitimde standart ve yetkin mezun çıktısına ulaşılmasının garanti altına alınması için atılması gereken adımlara karar vermek,
 • Fizyoterapistlerin öncelikle mevcut çalışma şartlarının iyileştirilmesi, haklarının kendilerine teslim edilmesinin sağlanması için yapılması gerekenleri belirlemek,
 • Lisans eğitimi almakta olan fizyoterapi öğrencilerine klinik çalışmalarında eğitim verecek yetkin kişilerin eğitilmesini sağlamaktır.

Çalışma Grubu Üyeleri:

 • Prof. Dr. Nilgün BEK- Lokman Hekim Üniversitesi
 • Prof. Dr. Zuhal KUNDURACILAR- Sağlık Bilimleri Üniversitesi
 • Prof. Dr. Gülden POLAT- Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Defne KAYA UTLU- Bursa Uludağ Üniversitesi
 • Prof. Dr. Semin AKEL- İstanbul Kültür Üniversitesi
 • Doç. Dr. Sevim ACARÖZ- Ordu Üniversitesi
 • Doç. Dr. Emel SÖNMEZER- Atılım Üniversitesi
 • Doç. Dr. Serkan BAKIRHAN- Ege Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Meltem IŞINTAŞ ARIK- Dumlupınar Üniversitesi