Hizmet İçi Eğitim Komisyonu

 

12.02. 2017 TARİHLİ TÜRKİYE FİZYOTERAPİSTLER DERNEĞİ

HİZMET İÇİ EĞİTİM KOMİSYONU TOPLANTI DUYURUSU

Ülkemizde mezuniyet sonrası eğitime katkıda bulunmak üzere fizyoterapinin pek çok alanında kurslar verilmektedir. Ancak kurs çeşitlilik ve sayılarının artmasıyla birlikte fizyoterapistlere uygulama yetki ve izni verilmeyen konulara da yönelme olduğu ve özellikle genç meslektaşlarımız arasında bilgi karmaşası oluşturduğunu gözlemlemekteyiz. Bu nedenle TFD Hizmetiçi Eğitim Komisyonumuz, 12.02.2017 tarihinde toplanarak, mezuniyet sonrası açılan kurslarla ilgili genel bir çerçeve oluşturmuştur. Meslektaşlarımızın eğitimine katkı sağlayacak bu kurslar için dernek logosunun kullanılması talep edildiğinde, bazı kurallar çerçevesinde iznin verilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.  Bu kurallar aşağıda sunulmuştur.

Eğer eğiticiler dernek desteği ve logosu talep edeceklerse, kurs ilanı öncesi (en geç 15 gün), bu kurallar doğrultusunda formları doldurarak ivedilikle tarafımıza iletmeleri gerekmektedir.

 1. Kurslara mezun olmuş ve fizyoterapist unvanı almış kişiler başvurabilir.
 2. Kurslar yalnızca; Sağlık Bakanlığınca, fizyoterapistlerin uygulama yapmalarına izin ve yetki verilen tedavi yöntemleri için açılabilir.
 3. Kurs eğitmeninin yeterlilik belgeleri ve daha önceki tecrübeleri (yurt içi ve yurt dışı),
 4. Kursun,toplam teorik ve uygulamalı ders saati ile ders içerikleri ve eğitim materyalleri,
 5. Uygulamalı derslerde eğitici başına düşen kursiyer sayısı,
 6. Kurs sonunda elde edilecek kazanımlar (öğrenim çıktıları),
 7. Kursun sonunda sertifika mı, katılım belgesi mi verildiği,
 8. Kurs sonunda yapılacak olan sınav şekli belirtilerek, eklentilerle birlikte derneğimize gönderilmelidir.

 

09.05.2019 TARİHLİ TÜRKİYE FİZYOTERAPİSTLER DERNEĞİ HİZMET İÇİ EĞİTİM KOMİSYONU TOPLANTI DUYURUSU 

Değerli Meslektaşlarımız,

TFD Sürekli Hizmetiçi Eğitim ve Mesleki Gelişim Komisyonu Yönergesine göre aşağıda ifade edildiği gibi 3 farklı şekilde eğitim/kurs/workshoplar düzenlenmekte ve/veya duyurulmaktadır.

1-Eğiticilerin TFD Fztakademi adı altında verdikleri eğitimler/kurslar/workshoplar: bu başlık altında yapılan eğitim faaliyetlerinde yer alacak eğiticiler ve eğitim alacak fizyoterapistlerle ilgili koşullar aşağıdaki gibidir.

 • Eğiticiler için:
  • Fizyoterapist eğiticilerin, TFD’ye üye olması gereklidir.
  • -Eğiticiler TFD tarafından gönderilen formu doldurarak başvuruda bulunurlar.
  • Hizmet içi eğitim ve mesleki gelişim faaliyetinde görevlendirilecek eğiticilerin, eğitim programlarında yer alan konularda gerekli bilgi, beceri, uygulama ve öğretme yeteneğine sahip olmaları gerekmektedir. Diğer kurum ve kuruluşlardan görevlendirilecek eğiticiler için de aynı şartlar aranır. Eğitici, eğitim semineri ve/veya kurs vermek için uzmanlaşılan alanda en az on yıl klinik tecrübeye sahip olmalı veya kişi akademik çalışmasının yanında uzmanlaştığı alanda 5 yıl klinik çalışma tecrübesine sahip olmalıdır. Eğitici, yeterlilik belgelerini ve daha önceki tecrübelerini (yurt içi ve yurt dışı) belgelemek zorundadır.
  • Eğiticinin kurs boyunca konaklama ve yol masrafları ve kurs için kullanılacak tüm materyallerin masrafı eğitim gelirlerinden karşılanır.
 • Katılımcılar için:
  • Öğrenci olmamak

Katılımcı fizyoterapistler için ücretlendirme:

 • TFD üyesi olması
 • TFD aidat borcu olmamasına (mevcut borç yapılandırıldığında da kayıt olabilinir)

Eğitim için gerekli giderlere bağlı olarak göre yapılandırılacaktır.

2- Düzenleyicisi TFD olmayan, TFD onayı ve logosu kullanarak ve TFD tarafından mail ağı ve sosyal medya gruplarından duyurusu yapılmak üzere eğitim vermek isteyen eğiticilerin ücretli düzenlediği kurslar; alanında yetkin olan ve aşağıdaki koşulları sağlayan eğiticiler tarafından verilir.

 1. Eğiticiler için;
 • Eğiticiler TFD tarafından gönderilen formu doldurarak başvuruda bulunur.
 • Eğiticilerin TFD ye üye olması ve aidat borcu olmaması gereklidir.
 • Hizmet içi eğitim ve mesleki gelişim faaliyetinde görevlendirilecek eğiticilerin, eğitim programlarında yer alan konularda gerekli bilgi, beceri, uygulama ve öğretme yeteneğine sahip olmaları gerekmektedir. Diğer kurum ve kuruluşlardan görevlendirilecek eğiticiler için de aynı şartlar aranır. Eğitici, eğitim semineri ve/veya kurs vermek için uzmanlaşılan alanda en az on yıl klinik tecrübeye sahip olmalı veya kişi akademik çalışmasının yanında uzmanlaştığı alanda 5 yıl klinik çalışma tecrübesine sahip olmalıdır. Eğitici yeterlilik belgelerini ve daha önceki tecrübelerini (yurt içi ve yurt dışı) belgelemek zorundadır.
 • Eğitici, eğitim için belirlediği bir kişilik katılım ücreti kadar TFD’ye duyuru ve logo ücreti öder.
 1. Katılımcılar için:
 • Öğrenci olmamak

3- Düzenleyicisi TFD olmayan, TFD tarafından mail ağı üzerinden duyurusu yapılmak üzere eğitim vermek isteyen eğiticilerin ücretli düzenlediği kurslar/kongreler/sempozyumlar; alanında yetkin olan ve aşağıdaki koşulları sağlayan eğiticiler tarafından verilir.

 1. Eğiticiler için;
 • Eğiticilerin TFD’ye üye olması ve aidat borcu olmaması gereklidir.
 • Hizmet içi eğitim ve mesleki gelişim faaliyetinde görevlendirilecek eğiticilerin, eğitim programlarında yer alan konularda gerekli bilgi, beceri, uygulama ve öğretme yeteneğine sahip olmaları gerekmektedir. Diğer kurum ve kuruluşlardan görevlendirilecek eğiticiler için de aynı şartlar aranır.
 1. Katılımcılar için:
  1. Öğrenci olmamak

Yukarıdaki koşullara uygun olarak fizyoterapistlere hizmet içi eğitim vermek isteyen meslektaşlarımızın aşağıdaki bilgilerin yer aldığı bir maili TFD Sürekli Hizmet içi Eğitim ve Mesleki Gelişim Komisyonu Adına Doç. Dr. Melda Sağlam’a (ptmelda@gmail.com) göndermeleri gerekmektedir.

Adı-Soyadı:

Kursun vermek istediği eğitim türü:

Eğitimin adı:

Veirlecek eğitim ile ilgili TFD’den istenen destek:

 • Fztakademi bünyesinde kurs vermek
 • Kursu TFD logosu ile mail ağı ve sosyal medya hesaplarından duyurmak
 • Kursu TFD mail ağlarından duyurmak