2022 Üniversite Adaylarına

2022 Üniversite Adaylarına

 

Sevgili Üniversite Adayları

Çok zorlu bir yıl, stresli günler ve üniversite yerleştirme sınavları sonucu almış olduğunuz büyük başarı nedeniyle sizleri, ailelerinizi ve emek veren tüm öğretmenlerinizi kutluyoruz.

Mesleki bir yetkinlik elde etmek, sosyal ve kültürel gelişim sağlamak, hayata bakış açınıza olumlu katkı sağlamak üzere önümüzdeki dönemde başlayacağınız üniversite hayatının şu an ilk önemli günleri; tercih dönemini yaşıyorsunuz.

4 yıllık bir eğitim sonunda FİZYOTERAPİST olmayı tercih edecek arkadaşlarımız için kısa bir bilgilendirme yapmak istiyoruz.

Sağlık alanı ülkemizde daima aday öğrenciler ve aileleri için popüler olmuştur, bu nedenle de daha çok tercih edilmiştir. Günümüzle sayıları hızla artan vakıf üniversiteleri tarafından da sağlık alanı ile ilgili bölümler popülerliğini sürdürmektedir. 2021 yılı verilerine göre; ülkemizde 104 üniversitede Fizyoterapi ve Rehabilitasyon eğitimi verilmektedir.

Fizyoterapistler; bireyleri değerlendiren, fizyoterapi tanılamasını yapan, planlayan, uygulayan ve izleyen, mesleki otonomisi olan, kendi eylemlerinden sorumlu özerk sağlık profesyonelleridir.

Fizyoterapistler, fiziksel, psikolojik, duygusal ve sosyal faktörleri kapsayan kanıta dayalı yaklaşımlar kullanarak, bireyin yaşam boyunca topluma katılımını, sağlığın korunmasını ve yeniden kazandırılmasını, hareket yeteneğini, fiziksel aktivitesini ve fonksiyonel yeteneklerini iyileştirirler.

Fizyoterapistler kanıt temelli yaklaşımları kullanır, uygulama alanları ve profesyonel davranış kuralları içinde uygulama yaparlar. Fizyoterapistler ulusal olarak tanınan bir eğitim programını tamamlar. Ülkemizde Üniversitelerin 4 yıllık lisans Bölüm/Fakültelerinden mezun olurlar.

Fizyoterapistlik mesleği, tüm diğer sağlık meslekleri gibi ülkemizde 1219 sayılı kanunun Ek 13. Maddesinde tanımlanmaktadır. Bu tanımlama ile ilgili, uluslararası standartlarda revizyon çalışmaları sağlık bakanlığı ile birlikte sürdürülmektedir.

Ülkemizde 100 bin kişiye düşen fizyoterapist sayısı Avrupa ortalamasına göre çok düşük seviyelerdedir.  Pek çok meslekte olduğu gibi bu sayı fizyoterapistlerin de Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi kamuda istihdamlarının artırılması ve yeterli sayıda istihdamın sağlanması ile iyileştirilebilecekken ülkemizdeki sağlık politikaları gereği halen ihtiyaca cevap verebilir düzeye ulaşmamıştır. Kamu dışında özel hastanelere, özel rehabilitasyon merkezlerine, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine, fizik tedavi merkezleri/kliniklerine, spor kulüpleri, engelli spor kulüplerine, belediyelere, evde sağlık/bakım kuruluşlarına, üniversitelere akademisyen olarak, üniversitelerde anabilim dallarına da fizyoterapistler istihdam edilmektedir.  

Türkiye’de ilk mezunlarını 1965’de Hacettepe Üniversitesinde veren fizyoterapistlik mesleği, bugün 40 bin mezun ve yaklaşık 16 bin öğrencisi ile önemli sayılara ulaşmıştır. Pek çok meslek grubu için de fark ettiğiniz gibi devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri, burslu ve ücretli öğrenciler arasında üniversite sıralamasındaki başarı açısından çok önemli farklılıklar doğmaktadır. Son yıllarda her yıl yaklaşık 5-6 bin mezunun alana katılmasıyla istihdamda yarış daha fazla artmaktadır.

Bu nedenle fizyoterapi bölümleri arasında tercih yaparken (aslında tüm diğer branşlar içinde geçerlidir) daha donanımlı, yaratıcı, günceli yakalayan, teknolojiye ulaşabilen ve kullanan mezunlar olabilmeniz için belirli koşulları dikkate almanız önem taşımaktadır.

Tercih edeceğiniz Üniversite ve Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölümünü belirlerken;

  • Üniversitenin Tıp Fakültesi/ Hastanesi olması; staj olanaklarınız açısından çok önemlidir ki fizyoterapistlik stajlarda ve hasta başında pekiştirilen ve beceri geliştiren bir meslektir.
  • Bölümün laboratuvar koşulları; fizyoterapi eğitiminde gerekli pratik uygulamalar için yeterli alan ve ekipmanlara sahip olmalıdır.
  • Yeterli sayıda deneyimli öğretim elemanı kadrosu; Pek çok üniversitede maalesef yeterli öğretim elemanı bulunmamaktadır. Öğrenci başına düşen FİZYOTERAPİST ÖĞRETİM ÜYESİ SAYISI sizin için çok önemli olacaktır. Bir mesleği en iyi yine o meslek mensubu öğretim elemanlarından öğrenebileceğinizi unutmayarak, tercih edeceğiniz üniversitede kaç FİZYOTERAPİST ÖĞRETİM ÜYESİ, kaç fizyoterapist araştırma görevlisi olduğunu mutlaka öğreniniz.
  • Bölüm Başkanı/Dekanının fizyoterapist olması; eğitim öğretim hayatınızı sizler için planlayacak öğretim elemanları ekibinin başında bir fizyoterapist hocanızın olması çok önemlidir.
  • Bölümün daha uzun yıllardır eğitim öğretime devam ediyor olması; bazı süreçlerin, uygulamaların oturmuş olması açısından önemlidir.
  • Bölümün akredite edilmiş olması; ulusal ve/veya kuruluşlarca akreditasyona sahip olmak önemlidir.
  • Bazı üniversitelerde Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölümleri Sağlık Bilimleri Fakültesi altında yapılanmışken, bazı üniversitelerde de Yüksekokul olarak yer almaktadır. Mesleğin ülkemizdeki ilk yıllarında yüksekokul olarak eğitim-öğretim alan fizyoterapistler, 2000 li yılların başından itibaren Sağlık Bilimleri Fakültesi altında bir Bölüm olarak statü değiştirmiştir. Son olarak Ocak 2019 itibari ile de Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü YÖK tarafından “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesine” dönüştürülmüştür. Ardından sıra ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesindeki Bölümlerimizde Fakülteye dönüştürülmüştür.

Sizler için 2021 verilerini esas alarak özet olarak hazırladığımız aşağıdaki tablonun bir fikir verebileceğini düşünerek paylaşmak istiyoruz.

 

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS YERLEŞTİRME

ANALİZ SONUÇLARI - 2021 YILI

ÜNİVERSİTE TÜRÜ

ÜNİVERSİTE SAYI

BÖLÜM SAYI

TOPLAM 

 

 

DEVLET

50

 

Sıralama

En yüksek: 90.800 Hacettepe Ü.

En düşük: 361.000 Iğdır Ü.

50

 

4’ü Fakülte

Hacettepe Ü.

Sağlık Bilimleri Ü. Ankara

Dokuz Eylül Ü.

Pamukkale Ü.

50

 

 

 

VAKIF

 

45

 

Sıralama

En yüksek: 65.900 Bahçeşehir Ü-     İNG-Burslu

En düşük: 594.000 Yüksek İhtisas Ü- Ücretli

 

55

 

45 Türkçe

10 İngilizce

55

 

 

 

KKTC

 

9

 

Sıralama

En yüksek: 335.000 Doğu Akdeniz Ü-Burslu

En düşük: 594.000 Yakın Doğu Ü- %50 Burslu

 

11

 

9 Türkçe

2 İngilizce

11

 

 

TOPLAM

 

104

 

Sıralama

En Yüksek: 65.900 Bahçeşehir Ü- İNG-Burslu

En Düşük: 594.000 Yüksek İhtisas Ü Ücretli, Yakın Doğu Ü-%50 Burslu

 

104Türkçe ve

12İngilizce

 

116

 

2021 YILI YERLEŞTİRME SONUÇLARI

 

TOPLAM

DEVLET

VAKIF

KKTC

KONTENJAN

6853

3796

2661

396

YERLEŞEN

4879

3796

1032

51

KONTENJAN DOLULUK ORANI

%71.2

%100

%38.8

%12.9

ÖNCEKİ YILDAN KONTENJAN FARKI

772 (%12.7) artış

227 (%6.4) artış

473 (%21.6) artış

72 (%22.2) artış

SIRALAMASI YÜKSELEN

49 *

 

 

 

SIRALAMASI DÜŞEN

104 *

 

 

 

SIRALAMASI DEĞİŞMEYEN

0

 

 

 

SAYILMAYAN

37 *

 

 

 

* Tam Burslu, %50 Burslu, %25 Burslu, Ücretli ayrı ayrı hesaplamaya alınmıştır.

 

SIRALAMA (ilk 10) 

Bahçeşehir Üniversitesi-İNG-Burslu 65900
Acıbadem Üniversitesi-Burslu 67700
İstanbul Medipol Üniversitesi-Burslu 83900
Hacettepe Üniversitesi 90800
İstanbul Medipol Üniversitesi-İNG-Burslu 92700
Bahçeşehir Üniversitesi-Burslu 95300
Yeditepe Üniversitesi-İNG-Burslu 99300
Bezm-i Alem Üniversitesi-Burslu 104000
Başkent Üniversitesi-Burslu 118000
Gazi Üniversitesi 136000

 

Başarılı bir tercih dönemi sonrası, hayalini kurduğunuz üniversite ve meslek ile buluşmanız dileklerimizle, fizyoterapistlik mesleğinin tek sivil toplum örgütü olan Türkiye Fizyoterapistler Derneği Yönetim Kurulu olarak hepinizi sevgiyle kucaklıyoruz.

 

Prof.Dr. Tülin Düger

Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanı

 

 

 

        

Kanser Haftası Etkinliği 1-7 Nisan 2023

 30 Mart 2023 Perşembe

Gazi Üniversitesi ile Türkiye Fizyoterapistler Derneği Onkolojik Rehabilitasyon ve Palyatif Bakim Çalışma Grubu Ortak Etkinliği

Devamı

Türkiye Fizyoterapistler Derneği Deprem Bölgesinde

 26 Şubat 2023 Pazar

Türkiye Fizyoterapistler Derneği 6 Şubat tarihli ülkemizde meydana gelen deprem neticesinde on binlerce fizik tedaviye ihtiyaç duyan yaşlı, çocuk ve yetişkin hastaların fizyoterapi hizmetlerine yerinde ve zamanında ulaşabilmeleri için depremin ilk gününden itibaren sahaya inen her türlü desteği sunan MÜSİAD derneği Ile birlikte işbirliği yaparak sahaya fizyoterapist göndermektedir.

Devamı

İnovasyona Dev Yatırım

 10 Ekim 2022 Pazartesi

İnovasyon

Devamı

2022 YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

 17 Ağustos 2022 Çarşamba

Üniversitelerimizin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakülteleri/ Bölümlerine yerleşen tüm genç arkadaşlarımızı kutluyoruz.

Devamı

2022 Üniversite Adaylarına

 26 Temmuz 2022 Salı

4 yıllık bir eğitim sonunda FİZYOTERAPİST olmayı tercih edecek arkadaşlarımız için kısa bir bilgilendirme yapmak istiyoruz.

Devamı

Nadir Hastalıklar 2022 Konferansındayız

 2 Temmuz 2022 Cumartesi

Türkiye Fizyoterapistler Derneği İstanbul İl Temsilciliği olarak Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde ANKA ekibinin düzenlediği Nadir Hastalıklar Konferansındayız.

Devamı

İstanbul'da fizyoterapistler buluşması daha

 27 Haziran 2022 Pazartesi

TFD İstanbul İl Temsilciliği olarak düzenlediğimiz boğaz gezimizde meslektaşlarımızda birarada olmak ve İstanbul Boğazının eşsiz güzelliklerini seyretmek guzeldi.

Devamı

TFD İstanbul İftar 18 Nisan

 18 Nisan 2022 Pazartesi

"Sağlığa Dokunan Eller" Fizyoterapistler TFD İstanbul İftarında Buluştular

Devamı

TFD İstanbul Öğrenci Buluşmaları: Okan Üniversitesi

 12 Nisan 2022 Salı

TFD İstanbul Üniversite Öğrenci Buluşmaları Konferansı için Okan Üniversitesi'ndeyiz

Devamı

8 Nisan Türkiye Fizyoterapistler Günü

 8 Nisan 2022 Cuma

Tüm meslektaşlarımız ve öğrencilerimizin 8 Nisan Türkiye Fizyoterapistler Günü Kutluyor, önümüzdeki 50 yılda mesleğimizin deneyimlerin ışığı ve gençlerin vizyonu ile yükselmesini diliyoruz.

Devamı

TFD İzmir İftar 8 Nisan

 8 Nisan 2022 Cuma
Devamı

Canlı Yayın: Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Tele-rehabilitasyon

 12 Şubat 2022 Cumartesi

Canlı yayın: Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Tele-rehabilitasyon

Devamı

COVID-19 ENFEKSİYONUNDA AKUT VE POST-AKUT FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

 10 Nisan 2021 Cumartesi

"COVID-19 ENFEKSİYONUNDA AKUT VE POST-AKUT FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON" adlı derlemeye ulaşmak için tıklayınız

Devamı

Videolar

 10 Nisan 2020 Cuma
Devamı

Sevgili Üniversite Adayları

 10 Nisan 2020 Cuma
Devamı