Derneğimiz Hakkında

Biz Kimiz ?

Türkiye Fizyoterapistler Derneği 1969 yılında Ankara'da kurulmuştur.

Derneğimizin temel amaçları aşağıda listelenmiştir.

 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile ilgili teknik ve sosyal alanlardaki çalışma, yenilik, gelişme ve yayınları izlemek, ülkemizde fizyoterapistlerin bilimsel araştırmalarını teşvik etmek, araştırma ve çalışmalarla ilgili yarışmaları düzenlemek, burs ve ödülleri vermek,
 • Özürlülüğün ve hastalıkların önlenmesi ve tedavisi ile bu kişilerin topluma kazandırılması ve yaşam kalitesinin artırılması yönünde fizik tedavi ve rehabilitasyon alanlarında çalışan fizyoterapist, sağlık personeli, teknik ve sosyal elemanların eğitim-öğretim ve çalışmalarına katkıda bulunacak şekilde mesleki tanıtım, yaygınlaştırma ve uygulamaları sağlayacak faaliyetlerde bulunmak, bu yolla fizyoterapi biliminin ve fizyoterapistlerin mesleki uygulama alanının gelişmesine yardımcı olmak,
 • Türk fizyoterapistlerin ülkemizde ve yurt dışında en iyi şekilde temsil edilebilmeleri ve uzmanlıklarının tüm dünyada geçerli olması için her türlü bilimsel ve idari ilişkileri kurmak, bu yönde yapılacak çalışmaları desteklemek,
 • Fizyoterapistlik mesleğinin uygulanması ile ilgili standartları ve etik kuralları oluşturmak ve işlerliğini sağlamak üzere çalışmalar yapmak,
 • Türkiye'de çalışan fizyoterapistlerin mesleki hak ve yetkilerinin iyileştirilmesi, otonom bir meslek olması konusunda çalışmalar yapmak, bu amaçla her türlü hukuki ve idari girişimlerde bulunmak,
 • Her türlü platformda fizyoterapistlerin haklarını savunmak ve temsil etmek, bu amaçla oda, birlik, federasyon vb. yeni örgütsel yapılanmalar oluşturmak ve bu ulusal ve uluslar arası yapılanmaların içinde yer almak,
 • Fizyoterapistlik mesleğine ilişkin konularda danışmanlık hizmeti vermek,
 • Özürlülük ile ilgili veya fizyoterapi-rehabilitasyon alanında ulusal politika oluşturulmasına katkıda bulunmak.
 • Toplum sağlığı ile ilgili, her alanda çalışmalar yapmak ve toplumu bilinçlendirmek,
 • Fizyoterapistlik mesleğinin çalışma alanlarına giren kişilerden ihtiyacı olanlara her türlü yardım olanaklarını araştırmak ve kendi imkânları elverdiği ölçüde yardımda bulunmaktır.

Derneğimiz, bu amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar;

 • Dernek, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ulusal ve uluslararası kongreler, bilimsel, konferans, kurs, seminer, sempozyum ve benzeri bilimsel konular ile ilgili toplantılar düzenler, ilgili Türk ve yabancı bilim adamlarını davet eder. Yurt içinde ve dışında konusu ve amacı ile ilgili diğer bilimsel ve tıbbi dernek, kuruluşlar ve mesleki örgütler ile ilişkiler kurar. Uluslararası bilimsel dernek ve kuruluşlara üye olur, yurdumuzu ve Türk fizyoterapistlerini bu kurum ve kuruluşlarda temsi eder, yurt içi ve yurt dışında faydalı gördüğü bilimsel toplantılara katılır,
 • Amacı ile ilgili olarak Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanan dergilere abone olur, kitaplar alır, üyelerinin yararlanması için kütüphane kurar. Dergi, broşür, kitap gibi bilimsel eserlerden yararlı bulduklarının yayın haklarını alır, yayınlar,
 • Amacına uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon, eğitim, araştırma, geliştirme ve hizmet merkezleri açar,
 • Amacın gerçekleşmesi için, gerekli gayrimenkullere sahip olur, gerekirse satar, kiralar,
 • Fizyoterapi board (kurulu)'nun oluşturulması ve çalışması için gerekli girişimleri yapar ve bununla ilgili çalışmaları yürütür,
 • Türk fizyoterapi öğrencilerine gerekli görüldüğü ve dernek olanakları mevcut olduğu takdirde burs verir.
 • Amacına ilişkin yukarıda belirtilmiş olan çalışmaları gerçekleştirecek vakıf ve müesseseler kurar,
 • Fizyoterapist yetiştiren yüksekokullarda çağdaş ve bilimsel eğitimin sağlanması ve bu okulların yönetim ve denetiminin fizyoterapistlerce yapılması için çalışmalar yapar,
 • Sağlıkla ilgili her türlü ulusal politikanın üretilmesine yönelik çalışmalar yapar